skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6688-628-2993

STEP 1 : ขั้นตอนการเลือกแบบบ้าน

ขั้นตอนการเลือกแบบบ้าน

1.1. การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในการเลือกแบบบ้าน
เรามีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถออกแบบบ้านเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยทุกคนภายในบ้าน บ้านทุกหลังของ อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ภายใต้หลักการ UD : Universal Design-UD (บ้านใจดี) ซึ่งถือประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัยทุกคนเป็นสำคัญเพื่อให้ท่านได้บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุด

1.2. แบบบ้านมาตรฐาน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทางบริษัทมีแบบบ้านมาตรฐานที่มีมากกว่า 100 แบบ ซึ่งมีความลงตัวทางสถาปัตยกรรมและฟังก์ชั่นการใช้งาน  เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้า สามารถก่อสร้างได้ทันที
แบบบ้านมาตรฐาน (ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น)
เพื่อให้แบบบ้านของเราตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ทางบริษัทยินดีปรับแบบมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

1.3. แบบบ้านของท่าน
หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง พร้อมประเมินราคา โดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

1.4. ออกแบบบ้านใหม่ (New Design)
ทีมสถาปนิกที่มากด้วยประสบการณ์ของบริษัทพร้อมให้บริการในการเขียนแบบบ้านใหม่ของลูกค้า เพียงท่านแจ้งความต้องการเบื้องต้น ทางบริษัทฯ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและนำเสนอการออกแบบเสมือนจริง (3D) เพื่อให้ท่านเห็นภาพที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการมากที่สุด ตลอดจนคำนวณราคาการก่อสร้างเบื้องต้นพร้อม Spec วัสดุในการก่อสร้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ

STEP 2 : ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่หน้างานจริง

ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่หน้างานจริง

หลังจากเลือกแบบบ้านแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการสำรวจพื้นที่จริงอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าขนาดของพื้นที่จริงสามารถก่อสร้างบ้านตามแบบที่เลือกไว้ได้หรือไม่ โดยต้องคำนวณระยะร่น ตามกฎหมาย ซึ่งจะอ้างอิงหน้างานจริงกับโฉนดที่ดิน และแจ้งผลการสำรวจพื้นที่และการวางผังบริเวณตามแบบของท่านภายใน 3-7 วัน

STEP 3 : ขั้นตอนการประเมินราคาก่อสร้าง

ขั้นตอนการประเมินราคาก่อสร้าง

เมื่อได้แบบและขนาดของบ้านที่ต้องการ ทางบริษัทฯ จะทำการประเมินราคาก่อสร้างเบื้องต้นโดยอิงจาก Spec วัสดุของบริษัทฯ ให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการพิจารณาติดสินใจเบื้องต้น

STEP 4 : เตรียมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง

การทำสัญญา

เมื่อสรุปแบบ Spec วัสดุก่อสร้างและราคาก่อสร้างแล้ว จะเป็นขั้นตอนของการทำสัญญาก่อสร้าง โดยในสัญญาจะระบุระยะเวลาการก่อสร้าง งวดการชำระเงิน Spec วัสดุก่อสร้างที่ใช้

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน

โดยทั่วไป เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ท่านและบริษัทฯ จะมีการ เตรียมความพร้อมก่อนปลูกสร้าง ดังนี้

– ท่านเตรียมที่ดินในการก่อสร้าง เช่น ถมดิน, รื้อถอนบ้านเก่า
– ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปลูกสร้าง
– การจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง
– ทำข้อตกลงยืนยันความประสงค์ในการขอประปา-ไฟฟ้า ชั่วคราว

บริการก่อนเริ่มงานจากบริษัทฯ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ บริการยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง แก่หน่วยงานราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รายละเอียดดังต่อไปนี้
– การยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินงานราชการต่างๆ สู่กระบวนการก่อสร้างในขั้นตอนถัดไป
– การยื่นเรื่องขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราวบริษัทฯ จะเป็นผู้ขออนุญาตใช้น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไฟฟ้า-ประปา ทั้งหมด ระหว่างงานก่อสร้าง

* หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
2. ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า และตามมาตรฐานของประปาที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ท่านโดยไม่คิดค่าบริการ

– การยื่นขอบ้านเลขที่ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ 90% ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขอเลขที่บ้านให้แก่ท่าน เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยในอนาคต โดยไม่คิดค่าบริการ

STEP 5 : การดำเนินการก่อสร้าง

บริษัทฯ ขอสรุปขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ดำเนินการขอประปาและไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง
2. เริ่มงานตอกเสาเข็ม, หล่อตอม่อ, หล่อเสาคาน,
3. ติดตั้งโครงหลังคา และวางพื้นสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีต
4. มุงหลังคา, เทพื้น ค.ส.ล. ทับหน้าพื้นสำเร็จรูป
5. เริ่มก่ออิฐผนังงานฉาบปูน แต่งแนว, ตั้งวงกบ
6. เริ่มงานสุขาภิบาล, พื้นภายนอก และงานสถาปัตยกรรม รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ อาทิ ปูกระเบื้อง, งานกระจก, งานบันได, ฝ้า, เพดานภายใน, สีภายในบางส่วน, สีภายนอกและปูพื้นภายใน
7. เก็บงานส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานติดตั้งสวิตซ์, ปลั๊ก, ดวงโคม, ระบบประปา, สุขภัณฑ์ และท่อระบายน้ำ
8. ทำความสะอาดบ้าน ทั้งภายนอกและภายใน
9. ตรวจสอบสภาพครั้งสุดท้าย
10. ท่านตรวจสอบบ้านร่วมกับบริษัทฯ โดยจะมีการจัดทำ Check List แต่ละหัวข้อเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ และรับมอบบ้าน ถ้ามีการแก้ไขจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย จนเป็นที่พอใจ

STEP 6 : ส่งมอบงาน

บริษัทฯ ขอสรุปขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป รายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อบริษัทฯ ก่อสร้างบ้านของท่านมาถึงงวดสุดท้าย และได้เก็บงานเสร็จสิ้นตามสัญญา บริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งให้ท่านทราบ โดยท่านสามารถตอบกลับรายการที่ท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ

ส่วนการรับมอบบ้านนั้น เมื่อบริษัทฯ แก้ไขงานตามรายการที่ท่านแจ้งตอบกลับมายังบริษัทฯ แล้วเสร็จ ตัวแทนบริษัทฯ จะทำการนัดหมาย ให้ทำการลงนามรับมอบบ้าน เพื่อเป็นการปิดงานก่อสร้าง จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะสรุปค่าใช้จ่าย สิ้นสุดโครงการให้กับท่าน โดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะชี้แจงขั้นตอนการรับประกันผลงานหลังได้รับมอบบ้าน พร้อมชี้แจงขั้นตอนการรับมอบบ้าน , เอกสารรับประกันผลงาน และกุญแจบ้าน ตลอดจนเอกสารสำคัญทางราชการ

STEP 7 : การชำระเงิน

บริษัทฯ แบ่งการชำระเงินค่าก่อสร้างเป็นงวดงานดังต่อไปนี้ (รายละเอียดดังระบุในสัญญา)

เงินงวดที่  1  เมื่อเซ็นสัญญาก่อสร้าง
เงินงวดที่  2  เมื่อ งานวางผัง งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
เงินงวดที่  3  เมื่อ งานฐานราก งานตอม่อ งานคานคอดิน งานเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ
เงินงวดที่  4  เมื่อ งานคานชั้นสอง เสาชั้นสอง งานพื้นสำเร็จรูปชั้นล่าง / พื้นสำเร็จรูปชั้นบนแล้วเสร็จ
เงินงวดที่  5  เมื่อ งานหลังคา งานโครงหลังคา งานก่ออิฐบางส่วน (50%) แล้วเสร็จ
เงินงวดที่  6  เมื่อ งานก่ออิฐ ตั้งวงกบ ฉาบปูนภายนอก/ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
เงินงวดที่  7  เมื่อ งานติดตั้งฝ้าเพดาน งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งวัสดุตกแต่งพื้น-ผนัง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้า และงานประปาแล้วเสร็จ
เงินงวดที่  8   เมื่องานติดตั้งดวงโคม งานทาสี งานเก็บส่วนที่เหลือตาม Check List ทั้งหมดแล้วเสร็จกสารสำคัญทางราชการ

STEP 8 : ระบบการรับประกัน และบริการหลังจากปลูกสร้างบ้าน

เพื่อมาตรฐาน และความสบายใจของลูกค้า บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ มีระบบการรับประกัน และบริการหลังการส่งมอบ ดังนี้

– การรับประกันโครงสร้างมีระยะเวลา 20 ปี
– การรับประกันที่มีระยะเวลา  3-5 ปี
– รับประกันงานหลังคา 5 ปี (สำหรับหลังคา Metal Sheet รับประกัน 3 ปี)
– รับประกันงานสถาปัตยกรรม 1 ปี

บริการเพิ่มเติมพิเศษ

บริการกำจัดปลวก 1 ครั้ง เมื่องานโครงสร้างแล้วเสร็จ
(เป็นการบริการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก โดยรอบคานคอดินภายในชั้นล่าง และรอบตัวบ้าน จากบริษัทกำจัดปลวก โดยเป็นการให้บริการเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากปลวก)

หมายเหตุ* เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Back To Top
×Close search
Search