skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6688-628-2993

แนวความคิดตัวแทนศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME

อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ Interhomeperoperty เป็นผู้นำ ธุรกิจรับสร้างบ้าน แนวคิด “บ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี” เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม มีคุณภาพ และสร้างบ้านได้สวยงาม เป็นที่ภาคภูมิใจของลูกค้า ในขณะเดียวกัน ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในการเลือกใช้วัสดุที่ไม่สร้างมลภาวะ และกำหนดสเปคที่เป็นฉนวนกันความร้อน ทุกสเปคที่ออกแบบ รวมถึง นำแนวคิดบ้านใจดี หรือ UD. Universal Design (ที่พักอาศัยสำหรับทุกคน บางท่านอาจเรียกว่าบ้านผู้สูงอายุ) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของลูกค้าและผู้อยู่อาศัยทุกคนในครอบครัว โดยมีสโลแกนว่า “บ้านประหยัดพลังงาน ที่ยั่งยืน” Building Sustainability

ศูนย์รับสร้างบ้าน Interhome Property ทำธุรกิจด้าน รับสร้างบ้าน ที่มีการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร จึงได้พัฒนาการขยายธุรกิจในรูปแบบตัวแทนจำหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านการอบรม การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ B2Bรุ่น17 ปี 2557 และผ่านมาตรฐาน Thailand Franchise Standard2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการทำธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ และมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ ศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME ในรูปแบบตัวแทนจำหน่าย

จุดเด่น ศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME

ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม

โดย บจก.อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญงานรับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
และUniversalDesign มาตรฐานคุณภาพISO9001& มาตรฐานสิ่งแวดล้อมISO14001
เป็นหนึ่งในบริษัทสร้างบ้านชั้นนำในเมืองไทย กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน
HBQ & THBA ได้รับรางวัลองค์กรแห่งการพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรมปี 2557
ปัจจุบันมี 11 สาขาให้บริการทั่วประเทศ

การขยายสาขา (ตัวแทนจำหน่าย)
– ในรูปแบบ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย 1จังหวัด1ตัวแทน
– Display ในกลุ่มซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท MOU

* ขยายสาขา ปี2561 (5จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย,ชลบุรี,นครปฐม,นครราชสีมา,สุราษฎร์ธานี
* เป้าหมายขยายสาขา ปี 2563 รวม (30จังหวัด)

ช่างป๊อป กฤษฐ์หิรัญ : นายช่างผู้ปลูกเรือน

ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
Green Home Builder
interhomeproperty.co.th
เบอร์โทร : 092-639-4333

Line@ : https://goo.gl/DHr7Jn
Facbook : https://goo.gl/9Zter9
LineID: interhomeproperty

1. นวัตกรรม Inovation
มีนวัตกรรมก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานและบ้านใจดี และพัฒนาเป็นแบบสำเร็จรูปหรือออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

2. ความหลากหลาย Varierty
แบบบ้านมากกว่า 100 แบบ ของ ศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME รองรับได้ทุกความต้องการและสามารถออกแบบได้ตามทุกความต้องการ

3. ความภักดีต่อตราสินค้า Brand Royalty
จากประสบการณ์กว่า20ปี เน้นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และเติบโต ลูกค้าแนะนำ บอกต่อ

4. พันธมิตร Alliance
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ คู่ค้า ธนาคารและสมาคมการค้า

5. ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง Product Differrent
ออกแบบและก่อสร้างด้วยแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี(ผู้สูงอายุ) ได้รับมาตรฐานISO9001 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001

6. รับประกันคุณภาพ Graranteed
รับประกันคุณภาพ งานโครงสร้างสุงสุด20ปี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าINTERHOME

7. การบริการ Serviceบริการ One Stop Service
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง ขอบ้านเลขที่ ระบบสาธารณูปโภค สินเชื่อธนาคาร 100% และลูกค้าสามารถติดต่อ ศูนย์รับสร้างบ้านในแต่ละพื้นที่ประจำจังหวัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการธุรกิจ ศูนย์รับสร้างบ้าน Interhome Property จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตามแนวความคิด “สร้างบ้านประหยัดพลังงาน ที่ยั่งยืน”

Interhome Property

ศูนย์รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี
Green Homes Builder ISO9001&ISO14001

ภาพรับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพเฟรนไซส์ บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ภาพรับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพเฟรนไซส์ บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ภาพรับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพเฟรนไซส์ บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ภาพรับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพเฟรนไซส์ บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี้ จำกัดภาพรับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพเฟรนไซส์ บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ภาพสำนักงานอินเตอร์โฮม สาขาเชียงใหม่
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม สาขาเชียงใหม่
ภาพสำนักงานอินเตอร์โฮม สาขา Crystal design center
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม สาขา CDC
ภาพสำนักงานอินเตอร์โฮม สาขาพิษณุโลก
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม สาขาพิษณุโลก
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม สาขากรุงเทพฯ (บางบอน)
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม สาขาลำปาง
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม สาขาชลบุรี
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม สาขาอุดรธานี
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม สาขาศรีสะเกษ-อุบลราชธานี
Back To Top
×Close search
Search