รับสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาถูก pepopkub@gmail.com 0926394333

ส่งมอบงาน&ใบรับประกันผลงาน “บ้านเอกอัมพร”

ส่งมอบงาน&ใบรับประกันผลงาน
“บ้านเอกอัมพร”
Project :สร้างบ้านพักอาศัย1ชั้น
Site : มเอกอัมพร จ.นครสวรรค์
Owner: สถาพร-ปิยะมาศ เชตุใจ
Design&Built :interhomeproperty
Type :Nano105
Spec :Nanoblock

 

“ขอบคุณ ครอบครัวเชตุใจ ที่ไว้วางใจ ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมครับ”
Green Homebuilder
www.interhomeproperty.co.th

#interhomeproperty #รับสร้างบ้าน #อินเตอร์โฮม
#บ้านประหยัดพลังงาน #บ้านใจดี #บ้านระบบนาโนบล็อค #nanoblock

Share Button