pepopkub@gmail.com 0926394333

แอ็ดบูท-1
interhome-banner-02

interhome-banner-04
interhome-banner-01
S_5462163996611

ค้นหาเเบบบ้าน


“ศูนย์รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี
Green Homes Builder ISO9001&ISO14001”

รับสร้างบ้านต่างจังหวัด บ้านประหยัดพลังงาน
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่บ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำให้ผู้อยู่อาศัย ทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุได้อยู่บ้านอย่างมีความสุข
โดยใช้แนวคิด บ้านใจดี


จุดเด่นศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม

– เป็นผู้นำด้าน การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน Green Homeฺ Builder (ลดค่าไฟฟ้ากว่า50%) จากบ้านระบบเดิม
– การออกแบบและก่อสร้าง บ้านใจดี Universal Design Home รองรับสังคมผู้สูงอายุ
– ได้มาตรฐานการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพISO9001:2008
– ตอบโจทย์ ผู้บริโภคยุคใหม่ กลุ่ม LOHAS โลฮาส “วิถีชีวิตรักสุขภาพและความยั่งยืน” (Lifestyles of Health and Sustainability-LOHAS)
– เป็นสมาชิก สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA) และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน(THBA)
– เป็นสมาชิก US Green Building Council (USGBC) องค์กรรับรองอาคารเขียว LEED (Leadersh ip in Energy and- Environmental Design)
– มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรม ตาม่หลัก บริษัทภิบาล GoodGovernace
– One Stop Service โดยเป็นระบบTurnkey ออกแบบ ก่อสร้าง ขออนุญาตก่อสร้าง และขอสินเชื่อธนาคาร (กู้เต็ม100%)
– มีประสบการณ์ทำงานกว่า 20ปี สร้างบ้านกว่า1,000 หลัง กว่า60% เป็นลูกค้าบอกต่อ
– รับประกันการก่อสร้าง โครงสร้าง 20ปี
– ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”ธุรกิจยั่งยืน”

Partner Link

 

                  
Search